GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Property Industry

Property - Real Estate Company.

Full time
Ho Chi Minh
Posted 3 years ago

Out Client is a Property / Real Estate Company.

 

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ 

 • Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc các Công tác của Phòng Nhân sự-Hành chính;
 • Tham vấn cho TGĐ, lập và triển khai các chiến lược để tăng Năng suất lao động và tối ưu hóa chi
  phí về mặt Nhân sự;
 • Quản lý Phòng Hành chính – Nhân sự nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được Tổng Giám đốc giao;
 • Xác định, phân tích, hoạch định một cách có hệ thống nhu cầu của Tập đoàn về mặt nhân lực;
 • Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, phối hợp điều hành mọi hoạt động phòng ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;
 • Xây dựng và triển khai các chiến lược về Tuyển dụng, đào tạo, C&B và tái cấu trúc Doanh nghiệp.
 • Chuẩn hóa hệ thống KPI;
 • Xây dựng và triển khai các hệ thống đánh giá năng lực, lương 3P, PA,…..
 • Xây dựng và triển khai chiến lược để xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu, tối ưu hóa các chính sách phát triển, luân chuyển, điều động và thay thế nhân sự, kỷ luật, khen thưởng.
   

YÊU CẦU

 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí TP/Giám đốc Nhân sự tại các Tập đoàn lớn (ưu tiên cho ứng viên ở Tập đoàn đa quốc gia)
 • Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm tại các Tập đoàn Bất dộng sản/xây dựng
 • Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống đánh giá nhân sự;
 • Có kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống Nhân sự Công ty;
 • Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp;
 • Kỹ năng giải quyết tình huống tốt
 • Nắm bắt và hòa nhập nhanh với sự thay đổi của hệ thống
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Thành thạo về kỹ năng giao tiếp và tương tác với các phòng ban
 • Có kỹ năng xây dựng các chiến lược về TA, L&D, OD, sucession planning.\
 • Tốt nghiệp đại học chuyên nghành Quản trị Nguồn nhân lực, Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Trung thực, nhanh nhẹn, năng động

Job Features

Job CategoryBusiness jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.