Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh (Quốc Tế và Nội Địa)

Industry Company

Manufacturing - Production Company

Full time
Ho Chi Minh
Posted 3 years ago

Out Client is a Manufacturing – Production Company

 

TRÁCH NHIỆM 

1. Xây Dựng Chiến Lược và Định Hướng Phát Triển

 • Chiến lược Kinh doanh, Tiếp thị, Ngân sách, trong từng giai đoạn để hoàn thành các Kế hoạch nhiệm vụ mà HĐQT đề ra.
 • Chiến lược tăng trưởng bền vững tập trung vào việc tăng doanh thu, lợi nhuận và mức độ hài lòng của khách hàng.
 • Chính sách Tiếp thị tiến tiến để bổ trợ phát triển cho chiến lược Kinh doanh.
 • Nghiên cứu, tìm kiếm thị trường mới, Khách hàng mới và phát hiện nhu cầu khách hàng từ đó có Chiến lược phát triển Sản phẩm và Chiến lược bán hàng phù hợp.
 • Nghiên cứu Đối thủ trong và ngoài nước, bao gồm các Nhà máy sản xuất, Công ty thương mại, Xuất nhập khẩu, Ủy thác để đảm bảo nắm rõ tổng sản lượng thương mại, tiêu thụ tại các thị trường và đánh giá được sự biến động tăng giảm của từng khách hàng, thị trường chủ lực (80/20)
 • Nghiên cứu sản phẩm mới từ thị trường/ đối thủ hoặc từ thông tin của khách hàng, Sáng kiến của đồng nghiệp hoặc từ nguồn khác để kịp thời đề xuất cho Công ty nghiên cứu sâu hơn.

2. Giám Sát và Thực hiện

 • Kết hợp các phòng ban liên quan phát triển sản phẩm mới hoặc và cải tiến để đáp ứng nhu cầu mới hoặc tiết kiệm cho khách hàng. Thực hiện nghiêm ngặt việc giám sát cải tiến cho Công Ty.
 • Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành Kế hoạch đối với từng Bộ phận và từng nhân viên. Đánh giá nghiêm túc việc hoàn thiện công việc của Phòng.
 • Thực hiện và Giám sát kế hoạch kinh doanh, ngân sách, phân tích tình trạng vận hành để kịp thời đáp ứng điều kiện thay đổi (nếu có).

3. Phát Triển Thương Hiệu

 • Phát triển thương hiệu Công Ty thông qua các Kênh và chương trình Marketing hiệu quả. Trở thành hình mẫu của “ Đại diện ý nghĩa thương hiệu” (Brand Champion), chỉ đạo, điều hành, tối ưu hóa mức độ nhận diện thương hiệu cho khách hàng nội bộ (nhân viên và đồng nghiệp) và khách hàng bên ngoài (khách hàng và đối tác)

4. Chăm Sóc Khách Hàng

 • Xây dựng và duy trì những mối quan hệ bền vững, lâu dài với khách hàng, bằng cách đồng hành và thấu hiểu nhu cầu, mục tiêu của khách hàng
 • Tổ chức xử lý các khiếu nại từ khách hàng nhanh chóng và thỏa mãn ngay khi nhận khiếu nại (nếu có)

5. Xây Dựng Quy Trình và Đội Ngũ

 • Giám sát và đảm bảo sự tuân thủ Quy trình/ Hệ thống/Chính sách Bán hàng và các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong các lãnh vực được giao. Chịu trách nhiệmTối ưu các Quy định/ Quy trình/ để đạt hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, Khen thưởng, Kỷ luật, đào tạo theo Chính sách của Công ty
 • Tổ chức tuyên truyền, truyền thông và định hướng Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi của Công ty thường xuyên để đảm bảo Mục tiêu công ty được thấu hiểu và xuyên suốt.
 • Đào tạo Đội ngũ kế thừa, nâng cao năng lực nhân sự PKD để đảm bảo cạnh tranh trên thương trường và tạo cơ hội cho nhân viên thăng tiến.
 • Có trách nhiệm đóng góp cải tiến và thực hiện các cam kết tiết giảm chi phí bán hàng và hoạt động của phòng ban.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Kinh tế, Marketing (ưu tiên từng du học)
 • Có ít nhất 5-10 năm Kinh nghiệm vị trí Giám đốc Phát triển Kinh doanh hoặc Giám đốc Kinh doanh của các Công ty Sản xuất Thương mại có 500 CBNV và doanh thu từ 500 tỷ VNĐ trở lên
 • Sẵn sàng đi công tác nước ngoài
 • Có kiến thức chuyên sâu về Xây dựng Chiến lược Kinh doanh
 • Am hiểu các Công cụ Quản trị và các Phương pháp phân tích, nhận định thị trường trong và ngoài nước
 • Có khả năng điều hành hoạt động của Phòng Kinh doanh Quốc tế, Nội địa; Marketing từ đó có những chiến lược phát triển phù hợp
 • Tiếng Anh giao tiếp và thông thạo một ngoại ngữ khác (ưu tiên)
 • Có tinh thần khát khao xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh
 • Có tầm nhìn, có khả năng phán đoán và nhận định vấn đề tốt
 • Có khả năng ứng biến và xử lý tình huống tốt
 • Có kinh nghiệm chạy doanh số và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu
 • Khả năng đàm phán tốt
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Job Features

Job CategoryBusiness jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.