Senior Investment Management

Real Estate Investing Company
Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Công Ty Đầu Tư Bất Động Sản

MỤC TIÊU CHUNG

 • Thực hiện các công việc phân tích đầu tư danh mục bất động sản nhà ở, KCN, nghỉ dưỡng.
 • Rà soát thẩm định pháp lý, tài chính các cơ hội đầu tư.
 • Thực hiện lập, triển khai các hợp đồng đầu tư.
 • Cập nhật định kỳ hiệu quả đầu tư.

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ 1 (40%)

 • Tìm kiếm, phân tích, đề xuất cơ hội tiềm năng.
 • Thực hiện định giá tài sản.
 • Quản lý danh mục đầu tư, nghiên cứu phân tích hiệu quả đầu tư dự án.
 • Thẩm định, rà soát pháp lý, tài chính cơ hội hoặc dự án đầu tư, phân tích quản lý rủi ro, đề xuất các phương án điều chỉnh phù hợp.
 • Cập nhật định kỳ, đánh giá hiệu quả đầu tư.
 • Phối hợp các công việc khác liên quan việc phát triển dự án.

Nhiệm vụ 2 (30%)

 • Phối hợp các thủ tục phân kỳ đầu tư, vốn đầu tư.
 • Tham gia rà soát pháp lý dự án, phối hợp các công tác liên quan M&A đầu tư dự án.
 • Lập và tiến hành hoàn tất các tài liệu đầu tư.
 • Tham gia triển khai các bước liên quan đấu giá, đấu thầu dự án.

Nhiệm vụ 3 (20%)

 • Tiến hành thực hiện công việc, báo cáo chuyên môn, định kỳ theo yêu cầu lãnh đạo.
 • Cập nhật, lưu trữ hồ sơ phù hợp theo quy trình, chức năng nhiệm vụ liên quan.

Nhiệm vụ 4 (10%)

 • Cập nhật các thông tin, quy định liên quan hoạt động đầu tư.
 • Cập nhật đánh giá thị trường liên quan.
 • Góp ý hoạt động của bộ phận, đề xuất hoàn thiện các quy trình, quy định hoạt động

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Cử Nhân trở lên liên quan ngành ngành tài chính, ngân hàng.
 • Kinh nghiệm làm việc từ 3 năm tại vị trí tương ứng.
 • Kiến thức về Đầu tư, tài chính, pháp luật liên quan đầu tư và am hiểu thị trường bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng, công nghiệp.
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, nhạy bén.
 • Trung thực, cẩn thận, chu đáo trong công việc.

THÔNG TIN CHUNG

 • Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7
 • Phòng Ban : Phòng Đầu Tư Mua Bán Và Sát Nhập.
 • Ứng tuyển: [email protected]
 • Số điện thoại/Zalo: 0866 047 046

Job Features

Job CategoryBusiness jobs
SalaryNegotiation
Contact Us[email protected]
Phone0866 047 046

Apply Online