Trưởng Phòng Kinh Doanh Quốc Tế

Manufacturing and Supplying Company
Full time
Ho Chi Minh
Posted 2 years ago

Manufacturing and Supplying Company

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
* Kinh doanh
– Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty : hoàn thành kế hoạch – kinh doanh, nhân sự, chi phí – hàng năm trước ngày 15/12 hàng năm.
– Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, đối thủ và đưa ra đề xuất, kiến nghị
– Kế hoạch kinh doanh đảm bảo tăng doanh số hằng năm tối thiểu 20%, mức tăng tối hiểu là 90% so với kế hoạch.
– Đảm bảo tỉ lệ mất khách hàng dưới 5%.
– Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty
– Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng theo quy định của Công ty
– Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng
– Kết hợp chặt chẽ với BP SX để đảm bảo chất lượng sản phẩm và lịch xuất hàng
– Theo dõi đốc thúc nhân viên kinh doanh thu hồi công nợ.
– Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng.
– Chịu trách nhiệm trong hoạt động KD trước Ban Tổng Giám đốc.
* Nghiên cứu thị trường
– Tổ chức thực hiện theo các chương trình kế hoạch marketing. Theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả.
– Tìm hiểu xu hướng phát triển của thị trường, đối thủ cạnh tranh bằng cách nghiên cứu và phân tích các dữ liệu bán hàng và thị trường.
– Đảm bảo tên Công ty nằm trong trang đầu của Search engine.
– Kết hợp với phòng R&D nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
– Sử dụng các biện pháp trực tiếp và gián tiếp để quảng bá sản phẩm của công ty đến các thị trường: post thông tin lên các trang web, quảng cáo trên báo, PR …
* Quản lý nhân sự
– Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho phòng.
– Hỗ trợ tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của phòng KInh doanh
– Đánh giá nhân viên dưới quyền
* Áp dụng ISO & 5S
– Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng
– Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan
– Thực hiện nghiêm túc các quy trình xử lý công việc của phòng theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2008
– Quản lý việc thực hiện 5S tại phòng.
* Báo cáo công việc
– Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc
* Các công việc khác
– Theo chỉ đạo của cấp trên

YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN

  • Tốt nghiệp Đại học Chính quy trở lên Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Kinh tế, Marketing và các chuyên ngành của các Trường Đại học danh tiếng trong và ngoài nước
  • Có ít nhất 5- 10 năm Kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng Kinh doanh của các Công ty Sản xuất Thương mại có 200 CBNV và doanh thu từ 300 tỷ VNĐ trở lên
  • Có kiến thức và kinh nghiệm về Xây dựng Chiến lược Kinh doanh
  • Am hiểu các Công cụ Quản trị và các Phương pháp phân tích, nhận định thị trường
  • Có khả năng điều hành hoạt động của Phòng Kinh doanh Quốc tế, Nội địa; Marketing từ đó có những chiến lược phát triển phù hợp
  • Tiếng Anh giao tiếp tốt và thông thạo một ngoại ngữ khác (ưu tiên);

Job Features

Job CategoryBusiness jobs
SalaryNegotiation
Phone0866 047046
Email[email protected]

Apply Online